• Polskie Radio

    jego historia i teraźniejszość

    Radio to jeden ze środków masowego przekazu, które odgrywają istotną rolę w życiu współczesnych Polaków. Warto zatem zwrócić uwagę na jego historię.

    Poznaj hisotrię